Vehivle Tracking System
Central Government Emblem
SrNo.Company NameAddressDistrictPinCodeTelephone No.Email
1 Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Ltd.
Rajan House, IInd Floor , Near century Bazar, Prabhadevi , Mumbai
Mumbai City4000250222430082
patomd@maidcmumbai.com
2 Maharashtra Fisheries Development Corporation Ltd.
3rd Floor, NKM Interational House, , B. M. Chinoi Marg, , Behind LIC (Yogksheme) Building, Churchgate
Mumbai City40002122026014
mfdc@rediffmail.com
3 Punyayashlok Ahilyadevi Maharshtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal Ltd.
Mendhi Farm, Gokhale Nagar , Pune
Pune4110160202565711
mdsagpune@gmail.com
4 Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.
MAHABEEJ Bhavan , KRISHI NAGAR , MURTIZAPUR ROAD
Akola4441047242455093
hofinance@mahabeej.com
Back To Home
MahaOnline Ltd.